Thiếu địa chỉ - tìm nơi bán SiO2 tinh khiết

e cần tìm nơi có bán SiO2 tinh khiết , rất gấp… :vanxin

Bạn tìm SiO2 để chạy cột hay làm gi? nếu ở thanh phố hồ chính mInh bạn đến các cửa hàng hóa chất ở đường Tô Hiến Thành, ở đó nhiều lắm.

Bạn có thể liên hệ với Chemoscience Vina, chổ cung cấp hóa chất Sigma giá tốt và nhanh. Email: tam@chemoscience.com.vn

ặc SiO2 có đầy trong những gói hút ẩm ấy silicagen bạn cứ bóc ra là có thôi[MARQUEE][/MARQUEE]

Chao ban, neu ban muon mua Si02 thi gui thu cho toi nhe xahanoi28@gmail.com