Thứ tự ưu tiên gọi tên trong danh pháp HHC

Bạn nào biết thứ tự ưu tiên gọi tên các hóa chức sau đây ko?Giúp mình với.Thanks: alkan,alken,alkyn,dẫn xuất Halogen,nitro(-NO2),sulfon(-SO3H),-OH,ether,thioalcol(R-S-H),-CHO,ceton,-COOH,-NH2. :24h_061:

nếu các nhòm trên là nhóm thế, bạn chỉ cần gọi theo trận tự alphabe A,B,C…

hình như không phỉa thế bạn ah. hic ai trả lời hộ với… em cũng cần

Cần xác định là nhóm thê hay nhóm chức. Đọc tên nhóm chức trước rùi đến nhóm thế. Đơn giản vậy thui:022:

Bạn mua cuốn danh pháp hóa hữu cơ của Trần Quốc Sơn ấy, có đầy đủ và chi tiết lắm bạn ạ