thực tập hữu cơ 2

cho e hỏi với:bài 4: điều chế acetat n-butil:chautroi:24h_057:

  • sau khi đun xong sao lại đổ vào nc lạnh???
  • có phải Na2CO3 là để trung hòa acid dư??? ngoài mấy tài liệu thầy cô phát thì nên tìm hiểu thêm tài liệu ở đâu?? nhất là:
  • động học
  • phân tích 3 lên thư viện gặp mấy cô thư viện suốt ngày nhăn nhó nản quá.:11: mọi ng cho xin vài trang web dzới. tài chính có hạn nên ko thể mua sách nhìu đc.:018:

Tài liệu Động Học thì bạn có thể tìm mua quyển Hóa Lý III: Động Hóa Học và Xúc Tác của Trần Văn Nhân hay quyển Hóa Lý: Động hóa học và Xúc tác cảu Mai hữu Khiêm và Trần Văn Chương ( ĐH BK TPHCM , thầy Thọ hình như dạy theo giáo trình này ). PT 3 thì trog diễn đàn có tài liệu Phổ Nguyên Tử của thầy Đông và PT Điện Hóa cảu thầy Trúc, bạn tìm down. Thân.

hic các bạn ơi ai có giáo trình điện tử của môn động học xúc tác không cho mình với . híc thầy mình trình cao quá nói học sinh ko hiểu gì hết, học qua rồi mà vẫn lơ mơ gà mờ quá híc !:018: