thuốc thử nào bây giờ

em muốn hỏi Cd tạo phức với thuốc thử hữu cơ nào là tốt nhất, nó tạo phức như thế nào?nên chiết bằng dung môi nào thì cho hiệu xuất chiết là cao nhất:welcome (.mong mọi người giúp em với ạ

bạn tìm đọc trong quyển thuốc thử hữu cơ ý

thời buổi bây giờ mà em còn dùng phương pháp phận tích UV-Vis để phân tích kim loai thì không tin cậy rồi.

không biết bạn xác định Cd ở đâu?thành phần nhiều hay ít? bạn xác định với mục đích gì?để có thể xem xét các yếu tố nền mà chọn thuốc thử…