thuốc thử villier la gi?

cho mình hỏi thuốc thử Villier la j` thanks trước nha ^_ ^ :vanxin(

Hi ! Mình thấy tên thuốc thử bạn đưa ra hơi lạ, sorry ! Bạn có thể detail thêm một tí về công dụng của nó ko, vì hình như tên thuốc thử bạn type bị sai, mình tìm trên google “villier reagent” thì hoàn toàn pó tay !

Thân !

Thuốc này để thử định tính clo, có học trong thực tập hóa phân tích 1. Thành phần và cách điều chế thì thua!