Thủy tinh kim loại

Bạn nào có tài liệu về thủy tinh kim loại có thể liện hệ với mình được không? qweewq0@gmail.com Cảm ơn các bạn trước nhé :nhacto (

Vol 32 [8] của MRS Bulletin ra hồi August 2007 chuyên về chủ đề bulk metallic glasses đó.

Chủ đề này quả thật hấp dẫn. Anh em nào có thời gian, tổng hợp lại, làm 1 bài tổng quan nho nhỏ cho chemvn để các member cùng thưởng thức thì đúng là quá tuyệt vời.

Mình gởi các bạn nguyên volume này.

Bulk Metallic Glasses: At the Cutting Edge of Metals Research MRS Bulletin, Volume 32, No. 8