Thuyết MO

Trong quá trình trao đổi chất ở cơ thể con người, oxi phân tử có thể chuyển thành anion O2-. Anion này là chất oxi hoá mạnh, có khả năng phân huỷ tế bào. Tuy nhiên, một số loại enzym trong cơ thể người có tác dụng xúc tác để chuyển O2- thành có chất không độc hại. NO được biết là một chất khí độc, khi vào cơ thể người, nó dễ dàng kết hợp với O2- để tạo thành anion X-. Anion này cũng là một tác nhân oxi hoá mạnh, có khả năng phá huỷ protein, ADN và lipit, gây các bệnh về tim, bệnh Alzhemier, bệnh đa xương cứng, … Vẽ giản đồ obitan phân tử của O2- và của NO. Dựa trên giản đồ obitan phân tử đã vẽ, hãy lập luận về sự hình thành của X- từ O2- và NO. Mọi người giúp mk với ạ.