tieng Tay Ba Nha

có ai biết học tiếng Tây ba nha hay là mua sách học tiếng Tây ba nha ở đâu trong thành phố Hà nội không chỉ giúp với

ah bạn đến trường trưng vương.đường Lí Thường Kiệt đăng kí ở đó 700k một khóa chị nguyệt dạy

Bạn có thể lên thư viện quốc gia VN để đọc hoặc photo trực tiếp trên đó (ko cho mượn về). Chúc bạn học tốt