Tiêu chuẩn "British Standards"

Nhờ mọi người lấy hộ mình 3 tiêu chuẩn sau: BS7361; BS4066; BS5501 Xin cảm ơn!

:welcome (Bạn vanhd2 ui, bạn có thể giải thix cho mình hiểu tiêu chuẩn BS là j kô?(Nếu anh chị nào bít chỉ em với). Mình thắc mắc quá, hơn nữa làm hóa học mình cũng phải trang bi cho kiến thức đầy đủ nữa! Cảm ơn bạn (anh chị) :021_002:nhiều!

Đây là hệ thống tiêu chuân của Anh thôi. Cũng giống như tiêu chuẩn ASTM. Bạn có thể search trên mạng. Nhưng chỉ có tên thôi, ko có phần nội dung.