Tìm công thức muối

Cho m gam hỗn hợp 2 kim loại A, B tác dụng hết với clo thu được 5.94g hỗn hợp 2 muối. Hoà tan hết lượng muối trên vào nước thu được 100ml dung dịch X. Cho dung dịch AgNO3 (vừa đủ p/ư) vào dung dịch X. Sau p/ư thu được 17.22g kết tủa, và 200ml dung dịch y. Cô cạn y thu được a gam muối khan. 1- Viết các PTPƯ và tính a, m. 2- Giả sử hoá trị A và B dều bằng II, tỉ lệ khói nguyên tử và số mol của A : B tưong ứng là 5 : 3 và 1 : 3. Xác định công thức các muối và nồng độ mol của các dung dịch X, Y.

Em dốt lý thuyết, vậy liệu có p/ư giữa Cl2 với Au và Pt ko? Vì em sợ có thể có trường hợp p/ư với AgNO3 ko xảy ra thì dẹo:020: Thanks mọi người đã giúp em nha :vanxin(:vanxin(:vanxin(

1- Đặt: A, nA, x lần lượt là nguyên tử khối, số mol, hóa trị của kim loại A B, nB, y lần lượt là nguyên tử khối , số mol, hóa trị của kim loại B Các phương trình phản ứng: 2A+ xCl2 2AClx nA nA 2B + yCl2 2BCly nB nB AClx + xAgNO3 xAgCl + A(NO3)x nA xnA nA BCly + yAgNO3 yAgCl + B(NO3)y nB ynB nB Theo đầu bài ta có: AnA + BnB = m (1) nA(A + 35,5x) + nB(B + 35,3y) = 5,94 <=> AnA + BnB + 35,3(nAx +nBy) = 5,94 (2) xnA+ ynB = nAgCl = (3) nA(A + 62x) + nB(B + 62y) = a <=> AnA + BnB + 62(nAx +nBy) = a (4) Từ (1), (2), (3), (4) ta được: AnA + BnB = m = 1,68g xnA+ ynB = 0,12 (mol) a= 9,12g (Thay (1) vào (2) tìm được m. Thay (1) và (3) vào (4) ta tìm được a) 2- Bạn tự xử nốt: Thay: , and vào các phương trình trên, kết hợp với giá trị của m và a vừa tìm được  xác định được A(Ca), B(Mg) số mol mỗi muối trong X, Y CM (Nếu bạn đủ kiên nhẫn thì mình sẽ làm nốt trong dịp nghé thăm diễn đàn lần tới. Thanks. Bài của bạn hay đấy!)

tính số mol kết tủa. từ đó suy ra khối lượng gốc Clo.khối lượng hh hai muối gồm khối lượng kl + khối lượng gốc Clo suy ra khối lượng kl(m), còn a= khối lượng kim loại + khối lượng gốc nitrat b. đặt kl chung là C tính khối lượng trung bình rồi dựa vào tỉ lệ đã cho tính được A,B và số mol(bạn giải thử).