tìm nơi học về kỹ thuật gia công polyme và composite

Em cần tìm nơi nào đào tạo về kỹ thuật gia công polyme và composite. Em cần các khóa ngắn hạn. Ai biết chỉ em với.

Bạn dến trường Đại học Bách Khoa Hà Nội, hỏi xưởng của thầy Trần Vĩnh Diệu xem? Chúc bạn may mắn !

Cái đó không có khóa học ngắn hạn đâu. Mình đang học ở BK Hà Nội nè!!