Tìm phần mềm GAMESS

Hi các bạn Mình đọc thấy tài liệu nói phầm mềm Gamess chạy tính toán ab initio rất tốt. có bạn nào sử dụng chưa? hình nhu nó chạy trên Linux? có bạn nào có bản crack của phần mềm này không? có chạy trên window được không? mong tin các bạn.

Mình chưa xài qua GAMESS nhưng thông tin của nó thì có đầy trên mạng. Đáng lưu ý nhất chắc là trang web của G.S. Mark Gordon. Ông giáo này cũng khá nổi với trang web Banned By Gaussian. Nếu ai xài qua Gaussian thi chắc biết cái này. Bác nào muốn đem tài sử dụng Gaussian sang các trường bên Mỹ thì nhớ là đừng vào các trường Banned by Gaussian này nhé.

Ngôi nhà khác của Gamess: http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html (Many things about Gamess) :tuongquan

Hiện tại theo mình biết có 3 version của GAMESS: GAMESS UK GAMESS US PC GAMESS

  • Tốt nhất với những tính toán nhỏ, bạn nên dùng PC GAMESS, chạy trên được cả Linux, Window. Chạy khá tốt, cho kết quả chính xác và y hệt như Gaussian 03. http://classic.chem.msu.su/gran/gamess/index.html là homepage của PC gamess. Sau khi download thì phải register đấy lấy pass unzip. Đừng hy vọng crack được vì pass rất dài. Register free,

Cheers,

The PC GAMESS version of GAMESS is maintained by Alex Granovsky. Below are instructions telling how to download a GAMESS executable for one of the operating systems Windows, NT, OS/2, Linux, or DOS.

You may obtain PC GAMESS from http://www.scl.ameslab.gov/GAMESS/pcgamess.html This explains how to download the one (1) binary that most closely matches your PC, along with directions and information on how to use the program.

You will need to use a \“secret password\” when you unzip the binary files, namely:

    4275207

Once you have unpacked the distribution archive you will find instructions for contacting Alex Granovsky to obtain a second password to activate the actual PCGAMESS executable. You must send email to Alex A. Granovsky (address: gran@classic.chem.msu.su) to get the password to be used to extract the files from this second archive. Note, the password is NOT the same which was used by you to unpack the zip archive downloaded from the GAMESS web site! In your email, please specify your name, position and affiliation, the number of copies of the PC GAMESS you plan to use, and the PC GAMESS executables type: OS version, CPU type, sequential/parallel. Please specify the MPI type for parallel versions as well. You\'ll get the password free of charge within several days after sending us your request.

The ISU group cannot provide support for PC GAMESS. PC GAMESS support can only be obtained from Alex Granovsky at gran@classic.chem.msu.su

Enjoy the program! Programs requested: PC GAMESS version 7.x for x86 PC (Windows, Linux, NT, OS/2, DOS)

hi mình nghe nói có phần mềm tính toán độ không đảm bảo đo? ai có cho minh xin với mình đang rất cần ko biết tính toán độ không đảm bảo đo có phức tạp không nhỉ? Ai có gửi cho mình với nha thank