Tìm tài liệu cơ chế phản ứng

Anh nào chỉ em nên đọc cuốn nào về cơ chế phản ứng với. Sách của em ít nói về cái này quá :kham (

Thanks

em có thể tìm 2 cd về cơ ché phản ứng mà anh em đã giới thiệu trong diễn đàn. hoặc liên hệ với anh. do dung lượng hơi lớn. lại dùng die up nên không gởi cho anh em được.2 cd này giới thiệu chi tiết về các phản ứng. mặc khác nó có video minh họa. rất giúp ít cho việc học. hoặc tìm tài liệu vè cơ chế phản ưng anh có tài liệu nhưng không nhớ tên!

có sách bài tập cở sở lý thuyết hóa hc của PGSTS. Thái Doãn Tĩnh nhưng hơi bị “sâu” đấy :tantinh (