tìm tài liệu phân tích khí

em muon tim tai lieu ve cach xac dinh yeu to vi khi hau nho thay giup em!

Đề nghị viết Tiếng Việt có dấu !

aqhl

Hãy nói rõ hơn về mục tiêu, yêu cầu của bạn để mọi người còn góp ý. Có thể viết tiếng Việt có dấu để tránh hiểu nhầm. Thân ái

Như thầy nói, bạn nên đề đạt kỹ hơn về yêu cầu của mình. Bạn nên tìm đọc giáo trình môn học Phân tích ô nhiễm môi trường khí của cô Trần Thị Ngọc Lan.