Tìm tài liệu về các hợp chất tuyển nổi

Em đang cần tìm tài liệu về các hợp chất dùng để tuyển nổi, và các tài liệu về các phuơng pháp tuyển nổi. Cảm ơn các anh chị.:24h_057:

Bạn có thể vào đây để Dow quyển này. http://www.avaxsphere.com/ebooks/science_books/chemistry/Handb_FlotationReagents.html

Mình có một số tài liệu này nhưng là sách, nếu bạn ở tp HCM có thể liên hệ mình mượn địa chỉ mail ashley_martine_fr@yahoo.com Thân