tính pH của dung dịch đệm kép

bai 1: tính pH của dd Na2HPO4 0.01 M bai 2: tính pH của hỗn hợp H2PO4(-) 0.01M và HPO4(2-) 0.06M bạn nào biết xin chỉ dùm mình với.

Không cho Ka các nấc của H3PO4 sao mà làm được :020: Bài 1: Na2HPO4 DKP: [H+] + 2[H3PO4] + [H2PO4-]=[OH-] + [PO4 3-] dựa vào các giá trị k ta có thể đơn giản hóa PT và tính gần đúng pH = 1/2 (pk2 + pk3)

Bài 2: Dựa vào Ka để xác định các cân bằng nào là chủ yếu từ đó mới xác định hệ đệm được

Câu 1 ok, câu 2 thì ta tính như sau: Coi dd chỉ gồm hh 2 dạng ban đầu, áp dụng công thức tính cho hệ đêm: pH= pKa2 + lg(Cb/Ca)= 7.21 + lg(6) =7.988 Kiểm tra giả thiết các dạng còn lại quá bé so với 2 dạng ban đầu—> ok Vậy pH= 7.988

Bạn viết pt điện li 3 nấc ra, rồi có thể tính gần đúng như sau: Giả sử muốn tính HPO4(2-), bạn lấy (pK2+pK3):2 là được.

bài 1: sao khi đã viết DKP rồi thì làm sao dựa vào K để đơn giản được khi trong phương trình có cả Ka và Kb. Bạn có thể tình bày rõ hơn dùm mình khống. bài 2: khi áp dụng công thức tính hệ đệm ra pH thì mình dựa vào K để kiểm tra dạng nào là chủ yếu phải không? H3PO4 có pKa1= 2; pKa2= 7; pKa3= 12.

bài 2 bạn chỉ hỏi tính pH thôi mà. nếu bạn muốn tính nồng độ các chất trong dung dịch khi cân bằng thì bạn có thể dùng công thức tính thành phần axit bazo khi biết pH mà bạn có thể tính được dựa vào phương trình Handerson như ở trên. khi dùng phương trình này bạn cần chú ý đến việc xác định pKa đối với axit đa chức .

với chủ đề này mình muốn hỏi mọi người cách làm nhanh bài : tính pH của dung dịch gồm CH3COOH 0,1N và CH2ClCOOH 0,1N.

pKa1(CH3COOH) = 4.76 pKa2(ClCH2COOH) = 2.87

Nếu chỉ cần kết quả cuối cùng thì coi [CH3COOH] = [ClCH2COOH] = 0.1M ----> [H+]^2 = ( 0.1Ka1 + 0.1Ka2 ) ----> pH=1.93

Nếu cần các bước cụ thể thì phải giải chính xác từ đầu hoặc giả sử như trên, chắc chắn giả sử sẽ sai nên phải tính chính xác

[H+] = [CH3COO-] + [ClCH2COO-] (*)

[CH3COOH] + [CH3COO-] = 0.1 ----> [CH3COO-] = 0.1/( 1 + [H+]/Ka1 ) (1) [ClCH2COOH] + [ClCH2COO-] = 0.1 ----> [ClCH2COO-] = 0.1/( 1 + [H+]/Ka2 ) (2)

Thay (1), (2) vào (*)----> pH= 1.95

Bài này có thể làm gần đúng, vì K2.C2 >> K1.C1 >> Kw => Cân bằng chủ yếu là của ClCH2-COOH. Từ đó dễ dàng tính ra được: pH = 1/2(pK2 -lgC2) = 1/2(2,87 + 1) = 1,94.

Bạn hiểu >> như thế nào, K2.C2 đúng nghĩa chỉ là > K1.C1, nếu bạn viết như thế là sai dù kết quả cuối có đúng

Keke, K2.C2 >> K1.C1 (gấp gần 100 lần mà). Tất nhiên cách của tôi không sai, chỉ là không chính xác bằng bạn thôi! Thanks!

Bạn có hiểu con số 100 lấy ở đâu ra không, nếu bạn chưa biết thì tôi xin nhắc bạn rằng sự bỏ qua trong phân tích được chấp nhận với sai số <=0.1% Trong phân tích, hai đại lượng cộng đại số bỏ qua khi nó gấp nhau từ 100 lần trở lên, bạn đã nhầm khi coi 77 gần bằng 100 quá vô lý, cái nhầm này sẽ dẫn đến những cái sai nếu bạn đã học về sự ảnh hưởng của các yếu tố phụ đến độ tan, tôi lấy ví dụ (77+1)^3 và 77^3 rồi lấy các giá trị này nhân với 1 đai lượng như Ks và khai căn bậc n----> sai số không thể bỏ qua trong điều kiện phân tích. Nếu bạn làm như này tôi chắc chắn không ai cho bạn điểm (ngoại trừ bạn thi ở cấp quận, thành phố) với các kì thi như HSGQG hay bài thi phân tích bình thường của sinh viên khối kĩ thuật. Tôi cũng xin nhắc bạn rằng chỉ đối với những trường hợp tính pH của hỗn hợp axit hay muối lưỡng tính thì dù bạn giả sử sai cũng ra kết quả rất gần với giải chính xác, như phần đầu tôi đã nói, nếu chỉ cần kết quả cuối cùng, tôi coi [CH3COOH] = [ClCH2COOH] = 0.1M, pH ra khá chính xác mặc dù giả sử đó là sai do [ClCH2COOH] > [ClCH2COO-] gần 10 lần

Hihi, sinh viên có khác nhỉ? Đang học phần này sao? Bạn có hứng thú làm bài này nha: “Sục H2S đi qua dung dịch Zn(CN)4^2- 0,01M cho đến bão hoà (Cho C(H2S) khi bão hoà = 0,1M) thì có hiện tượng gì xảy ra hay không? Cho pKS(ZnS) = 21,6; Logarit của hằng số bền phức Zn(CN)4^2- = 12,6; [FONT=Verdana]H2S có pKi = 7,02; 12,90 và HCN có pKa= 9,35”[/FONT]

Zn(CN)42- ----> Zn2+ + 4CN- K1= 10^-12.6

H2S ----> H+ + HS- K2= 10^-7 HS- ----> H+ + S2- K3= 10^-12.9

CN- + H+ ----> HCN K4= 10^9.35

H2O ----> H+ + OH- Kw= 10^-14 Ta đi tính CZn2+ và CS2- tức nồng độ 2 ion trước khi kết tủa ( không xét phản ứng tạo kết tủa ) [Zn2(CN)42-] + CZn2+ = 0.01 [CN-] + [HCN] = 4CZn2+ [H+] = [HS-] + CS2- + [OH-] - [HCN] Giả thiết [Zn(CN)42-] << CZn2+, [HS-] >> [OH-] và CS2-, [H+] << [HCN], [CN-] << [HCN] ----> CZn2+ = 0.01M, [HCN] = [HS-] =0.04M Kiểm tra giả thiết: [H+] = ( [H2S]K3 )/[HS-] = 2.387510^-7M << [HS-] ----> ok [OH-] = Kw/[H+] = 4.188510^-8M << [HS-] ----> ok [CN-] = [HCN]/( [H+] K4 ) = 7.483710^-5M << [HCN] ----> ok [Zn(CN)42-] = ( CZn2+[CN-]^4 )/K1 = 1.2487*10^-6M << CZn2+ ----> ok CS2- = ( [HS-]K3 )/[H+] = 2.109210^-8M << [HS-] ----> ok ----> CZn2+CS2- = 2.109210^-10 > 10^-21.6 ----> có kết tủa trắng ZnS

Chà chà, bạn xuất sắc quá! Có lẽ trừ cái lỗi nhỏ (chữ đó) này và một số lỗi kĩ thuật như bạn viết C(Zn2+), C(S2-) và xem [H2S] = 0,1. Thực ra những cái này bạn phải viết là [Zn2+], [S2-] và C(H2S) = 0,1M mới chính xác (tức là [H2S] = C(H2S) - [HS-] - [S2-] < 0,1M) Tuy nhiên, lỗi bạn viết C(Zn2+) và C(S2-) có thể thông cảm, vì bạn muốn bám vào công thức: C(Zn2+).C(S2-) > Ks. Thực ra ở đây chính xác là [Zn2+].[S2-] > Ks (với [Zn2+], S[2-] là nồng độ khi không kể đến cân bằng kết tủa, vì vậy một số tác giả COI nó như là Nồng độ ban đầu - nên ký hiệu là C, cái này không chính xác lắm.) Mời bạn làm tiếp bài này nhé [FONT=Times New Roman][FONT=Verdana][SIZE=2]“Tính nồng độ ban đầu tối thiểu của NH3 để hòa tan hoàn toàn 0,1 mol AgCl trong 100ml dung dịch và tính pH tại đó.Cho pKs(AgCl) = 10; phức Ag± NH3 có lg[/FONT][/FONT][FONT=Symbol][FONT=Symbol]b[FONT=Verdana][SIZE=1]i [/FONT][/FONT][FONT=Verdana]= 3,31; 7,24 và hằng số tạo phức hiđroxo của Ag+ là *B = 10^-11,7”[/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE]