Toán este

Xà phòng hóa hoàn toàn một lượng este (chỉ chưa C,H,O) cần dùng vừa hết 20 gam dd NaOH 18% thu đc 2,76 gam rượu B và hh C gồm muối của 2 axit hữu cơ cacboxylic mạch hở. Cho B tác dụng với dư Na, thu dc 1,008 lit khí ở đktc. Bằng cách thích hợp từ hh muối C tách được hh axit D. Nạp hơi D vào một bình kín có dung tích 1,2 lít, ở 136,5 độ C và 1,68 atm. Thêm tiếp vào bình 1 lượng oxi vừa đủ để đốt D. Bật tia lửa điện để đốt cháy hh trong bình. Sau khi pu hoàn toàn, đưa về nhiệt độ 0 độ C, nhận thấy áp suất trong bình giảm 0,28 atm so với lúc trước khi bật tia lửa điện a) Xác định CTPT và CTCT của rượu B, biết tỉ khối hơi của B so với metan < 6 b) Xác định CTPT của các axit, biết rằng trong phân tử mỗi axit đều có 2 lk đôi và số nguyên tử C trong phân tử axit này gấp đôi axit kia ===> em làm ra B là glixerol rồi nhưng xác đinh 2 axit thì không ra

axit có 2 lk đôi=> CTTQ: C(m)H(2m-2)0(2t) với t=1 hoặc 2 có PV=nRT => 1,68.1,2=n.0,082.(136,5+273) =>n=0,06 từ CTTQ=> hệ số Oxi pư là (3m-1)/2 -t=>số mol oxi pư là 0,06[(3m-1)/2 -t] =>số mol chất trong bình trc pư là 0,06+0,06[(3m-1)/2 -t]=0,06[(3m+1)/2-t)] (tổng số mol axit và Oxi) ,sau pư là (2m-1)0,06 (tổng số mol CO2 và H2O) có hệ pt: P.1,2=0,06[(3m+1)/2 -t)].0,082.(273+136,5) và (P-0,28)1,2=0,06(2m-1).0,082.273 =>0,06[(3m+1)/2 -t)].0,082.(273+136,5)=0,06(2m-1).0,082.273+0,28.1,2 rút gọn rồi thay t=1 và t=2 vào giải tiếp, cái nào đc thì lấy cái đó (dạng này lâu quá ko làm,quên muốn hết rồi,có thể sai,hên xui:014:)

đay rõ ràng là có 2 axit mà, sao lại làm như có 1 axit thôi vậy. Với lại đưa nhiệt độ bình về 0 độ C thì làm j còn nước nữa. mọi người giúp em với

2 axit nhưg đặt CT chung( lúc này m ko phải số nguyên nữa),còn vụ 0 độ C thì bỏ nước ra thôi,rồi làm tương tự

mình cũng làm thế nhưng ko ra kết quả. bạn làm ra kết quả cụ thể là 2 chất j giúp mình

Không ai giúp mình với ak!

Bài này mình giải dù đã kiểm tra nhiều lần nhưng điều thấy không ra đáp án hợp lý,bạn có thể coi đề lại giùm mình được không ??? cách giải thì mình nói như sau, mọi người thấy mình sai chỗ nào thì góp ý, thanks mọi người trước. Gọi CTTP của 2 axit là CnH2n-2O2z nNaOH= 0.09 nD= 0.06 => nDz=nNaOH => z= 1.5 => có 1 axit 2 chức no, 1 axit đơn chức không no có 1 lk pi ở gốc hica. có thể viết lại CT như sau : CnH2n-2O3 . PTHH: CnH2n-2O3 + (1.5n -2)O2 = nCO2 + (n-1)H2O. Gọi p1,p2 là áp suất trước khi bật tia lửa điện và áp suất lúc sau khi pứu đưa về 0 độ. p1=n1R*T/V=1.68(1.5n-1) p2=…2…=1.2n Theo đề: p1-p2 =0.28 . Tới đây giải ra n là thấy phi lí:l . mọi người xem hộ

Hình như sài đề thì phải mình tính ra công thức của rượu Là R’(OH)2 = 184/3. Nhưng vậy ko có công thức phù hợp:018: