TP.HCM Cadimi kim loại

Có 1 bạn bên phân tích đang làm đề tài cần khoảng 20g cadimi kim loại, nếu mua thì khoảng 2 triệu 1 hũ 250g. Các anh chị , các bạn nào có thông tin về nơi bán hoặc “hỗ trợ” được 20g cadimi xin giúp đỡ. Em xin cảm ơn.

nano bảo bạn đó lên xin thầy Quốc hoặc thầy Đạt đi, bộ môn vô cơ có Cd kim loại đó.

Một hướng khác, không biết có dễ hơn không: Điện phân muối Cd(NO3)2 với điện cực Hg, khi đó Cd tan trong Hg tạo hỗn hống (Cả hai đều rất độc, phải có tủ hút mạnh) Sau đó chưng cất Hỗn hống để thu Cd - Nó đa71c vì lẻ đó, chắc vậy.