Trinitroglixerin

Mình đựoc biết có 1 nhóm các bạn bên TN đã làm thử thí nghiệm điều chế trinitroglixerin và ứng dụng cho nổ thử trong biễu diễn thí nghiệm trong cuộc thi Hoá học , cho mình hỏi quy trình và nghe bảo cho ra nhiều màu. Không biết các bạn có kinh nghiệm thực tế, mong dc chia sẽ Thân

[hide][hide]http://xclubvn.org [/hide][/hide]

Các thành viên chú ý:

Chủ đề này đang tạm đóng để xem xét tính hợp pháp của thông tin.

Xin cảm ơn sự kiên nhẫn của các bạn.

Mods