Từ điển Khoa học Kỹ thuật Anh - Việt

Scanning version. Thanks @_@ very much!

Hic thời nay tra từ điển giấy thì ngại lắm hic hic. Trước em cũng có xài thử cái từ điển khoa học kĩ thuật Prodict 2007. Sau không dùng nữa vi không cần thiết lắm. Nhìn chung là phần mềm này số lượng từ cũng không nổi bật lắm với cả nó chạy nặng máy quá (hay là do máy em cùi:8:) Mọi người ra các shop bán đĩa là mua được ngay ý mà Enjoy!

link trên die hết rồi, mình vừa search được trên mạng link khác dơn được cuốn này nè : part 1 http://www.mediafire.com/?zdqatdywgtm part 2 http://www.mediafire.com/?hvtu2oo2nmt nguồn vatlieubk.info (cám ơn tác giả đã chia sẽ) :ungho (