Tuyển tập tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi HSG môn Hoá học lớp 9 cực hay đầy đủ nhất

Đây là bộ ài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Hóa học lớp 9 hay và đầy đủ nhất . Tài liệu bao gồm: tổng hợp các chuyên đề hoá học, các dạng câu hỏi và bài tập trong thi thi HSG môn hóa lớp 9. Tài liệu này giúp các giáo viên bồi dưỡng chọn lọc và phát triển đội tuyển học sinh giỏi Hoá học 9 một cách hiệu quả nhất.

TẢI VỀ TẠI ĐÂY