Vài câu hóa trong đề thi thử ĐH

  1. Thổi hơi nước qua than nóng đỏ thu được X (H_2, CO, CO_2) cho X qua dung dịch Ca(OH)_2 thì thu được Y(H_2, CO). Một lượng Y tác dụng vừa hết với 8.96g CuO tạo thành 1.26g nước. Tính V% CO_2 trong X

  2. Hòa tan hoàn toàn 20g X(Mg, Fe_2O_3 bằng H_2SO_4 loãng dư tạo V lít khí và dd Y. Thêm NaOH dư vào Y, lọc kết tủa nung trong kk đến khối lượng không đổi được 28g rắn. Tìm V?

  3. Crackinh C_4H_{10} thu được 5 hidrocacbon có M=232/7. Tính hiệu suất?

  1. Hòa tan hoàn toàn 20g X(Mg, Fe_2O_3 bằng H_2SO_4 loãng dư tạo V lít khí và dd Y. Thêm NaOH dư vào Y, lọc kết tủa nung trong kk đến khối lượng không đổi được 28g rắn. Tìm V?

Số mol O(MgO)=(28-20)/16=0.5 bảo toàn điện tích ta có số mol H2=số mol O=0.5—> V=0.5*22.4=11.2 Bạn xem mình làm có đúng ko nhé, mình hay nhầm lẫn lắm

mol H2 = mol nước mol CO = mol CuO - mol nước (Do H2 giống CO là chỉ lấy 1 Oxi của CuO) 2mol H2= 2mol CO + 4*mol CO2 (btoan e) => V% CO2

Câu 3 có thể ko có DA. Vì đề chỉ cho cracking ra thì số mol của 5 hidrocacbon kia chưa chắc đã bằng nhau nên tính hiệu suất theo cái nào? :021:

ankan, anken sinh ra có số mol bằng nhau nên M trung bình=1/2M(C4H10).dùng phương pháp đường chéo.tìm H=75% (bạn có thể tìm thêm bài trong bài giảng của thầy Vũ Khắc Ngọc)mình học được khá nhiều qua bài giảng của thầy ý

Mình nghĩ giải kiểu nì thì phải chấp nhận tất cả các ankan và anken sinh ra đều có số mol bằng nhau. nhưng khi cracking thì 1 ankan cho ra 1 ankan mới và 1 anken. như vậy ankan mới sinh đc quyền cracking tiếp. dẫn tới số mol các sp ko thể bằng nhau. ở đây tác giả phải them giả thuyết, ko thì ko thể ra đc đó là ý kiến của mình mong là ko có gì sai sót :021:

Hình như bạn quá ấy máy móc rồi thì phải, những bài này chúng ta chấp nhận là chỉ có chất ban đầu bị craking thôi mà, nên ko có chuyện các chất ankan khác được sinh ra craking tiếp:021::bachma (

Minh không nghi la sô mol cua tưng ankan,anken băng nhau.ý mjnh la tông mol ankan băng tông mol anken.minh xetPƯ tổng quát thôi.còn bạn nói Ankan sjnh ra bj cracking tiếp.cái này còn tùy xem ankan đó mạch C như thế nào

Hệ quả quan trọng đạt được từ các phương trình cracking tổng quát “Thể tích (hay sô mol) khí tăng sau phản ứng đúng bằng thể tích (hay số mol) ankan tham gia phản ứng "