Vật liệu SBA-15, CMK-3

Mình đang làm đề tài về SBA-15 CMK-3, tổng hợp vật liệu các bon từ khoáng sét.Vốn tiếng anh của mình hơi kém.Mình cần tài liệu và thông tin về SBA-15, CMK-3, khoáng sét.Anh em vào giúp mình hiểu thêm nhé. E-mail của mình là thanhtungpt_911@yahoo.com. Cảm ơn rất nhiều

SBA 15 thì mình có . Nhưng SBA-15 không phải hợp chất cacbon mà là hợp chất silica cái này bạn lên mạng tìm rất nhiều. Mình đang ở cơ quan lên không có qui trình tổng hợp SBA 15 . Đây là qui trình tổng hợp trong phòng thí nghiệm thôi chứ khôg phải trong công nghiệp.

Em đã tìm nhưng không đc mấy a à?chủ yếu là tài liệu tiếng anh.Nếu a rảnh thì mail cho em nhé.Thanks anh nhiều !

2.1.1. Chuẩn bị dung dịch chất hoạt động bề mặt (dung dịch A). o Cân 1 gam chất hoạt động bề mặt P123 đưa vào cốc thuỷ tinh 150ml(đây là tác nhân tạo khuôn cho quá trình hình thành cấu trúc xốp của vật liệu). Rồi thêm 25g nước cất. o Đưa cốc lên máy khuấy từ gia nhiệt. Điều chỉnh ở nhiệt độ 40C và tốc độ khuấy lớn nhất. o Bật máy khuấy từ gia nhiệt đồng thời lấy đũa thuỷ tinh khuấy mạnh(vì ¬P123 rất khó tan trong nước). Sau 2h-3h khi P123 tan hết trong nước thu được dung dịch trong suốt (dung dịch A) 2.2. Tiến hành tổng hợp. Sau khi đã chuẩn bị xong các dung dịch natrisilicat và dung dịch A chất hoạt động bề mặt, tiến hành tổng hợp theo các bước sau:

  1. Bước 1: Khuấy mạnh dung dịch A trên khuấy từ, thêm từ từ 1,66ml dung dịch natrisilicat(d=1,34g/ml , SiO2 = 27) vào dung dịch A. Sau khi thêm hết dung dịch natrisilicat tiếp tục khuấy hỗn hợp ở nhiệt độ phòng thêm 2 giờ nữa.
  2. Bước 2: Sau đó nhỏ rất từ từ 8,1ml axit HCl(37,6%) vào dung dịch, dung dịch nhanh chóng chuyển sang màu trắng sữa (tốt nhất lên tiến hành bước này trong tủ hút để tránh sự bay hơi của axit HCl đặc có thể làm ảnh hưởng đến quá trình )
  3. Bước 3: Sau 24 giờ khuấy ở nhiệt độ phòng thì đưa toàn bộ dung dịch vào bình phản ứng autoclap.
  4. Bước 4: Chỉnh nhiệt độ của bình phản ứng ở 100C. Sau 24h thì tiến hành lọc dung dịch bằng mày lọc hút chân không.
  5. Bước 5: Sau nhiều lần rửa kết tủa bằng nước cất và dung dịch etanol đến khi PH của nước lọc ~7 thì thôi không rửa .
  6. Bước 6: Đưa kết tủa vào chén nung sau khi đã loại bỏ giấy lọc.
  7. Bước 7: Sấy khô sản phẩm ở 1000C trong 24 giờ.
  8. Tiến hành nung mẫu để loại bỏ khuôn : o Nâng nhiệt độ lò từ nhiệt độ phòng đến 5000C trong 10 giờ. o Giữ ở nhiệt độ 5000C trong 10 giờ. o Làm nguội lò tự nhiên về nhiệt độ phòng. Sản phẩm thu được ở dạng bột mịn màu trắng và rất nhẹ đó là SBA15

Đây là qui trình đã được mình tiến hành thực tế rất nhiều lần rồi bạn có thể yên tâm là chính xác đến 99.9999%

Có phải dùng SBA 15 tạo khuân cho cai MCK3 gì đó không ??? Hay MCK3 cũng là mao quản trung bình ???

Dùng SBA-15 làm khuân cho CMK-3 anh à.

Vậy thì đến cái công đoạn mà hình thành mao quản trung bình cho CMK-3 vào. Nhớ không nhầm là ở bước 3 hay 4 gì đấy.

Vì ngày xưa có làm SBA - 15 tạo khuân cho CeO2. Đề tài được đánh giá rất cao nhưng khả năng thành công là hơi viễn tưởng(theo một số nhà khoa học đánh giá). Chẳng biết thế nào ^^ he he chỉ biết đề tài được cho điểm 10 luôn. haha

Của bạn chắc là tương tự phải chăng chỉ là thay đổi cái CeO2 = CMK-3

hi, về nguyên tắc thì muon tạo CMK phải tạo ra SBA-15 trước, nung để loại bỏ cái template đi, sau đó thì phải lấp đầy mao quản của SBA-15 bằng 1 nguồn carbon nào đó, thường là dung dịch đường sucrose. Bước tiếp theo là carbon hóa, nung sucrose/SBA-15 trong N2 sẽ đuoc Carbon/SBA-15, rồi dùng HF để hòa tan silica, thu đuoc CMK