Vui cười: Tác hại của rượu?

Một giáo viên Hóa học muốn giảng cho học sinh lớp 5 của mình về tác hại của rượu bằng cách làm thí nghiệm bỏ một con giun (worm) vào một ly đựng nước và con giun khác vào ly đựng rượu.

“Now, class. Observe the worms closely,” said the teacher putting a worm first into the water. The worm in the water writhed about, happy as a worm in water could be.

The second worm, he put into the whiskey. It writhed painfully, and quickly sank to the bottom, dead as a door nail.

“Now, what lesson can we derive from this experiment?” the teacher asked.

Johnny, who naturally sits at the back, raised his hand and wisely, responded, “Drink whiskey and you won’t get worms.”

 • To observe: quan sát
 • To wirthe: quằn quại, quặn đau, lăn lộn
 • To sink, sank, sunk: chìm đắm
 • Painfully: một cách đau đớn
 • To derive: rút ra được, kết luận
 • Dead: chết
 • Nail: cây đinh, cây đanh
 • Dead as a door nail: chết ngay đơ
 • Whishkey: rượu whisky
 • To raise: giơ lên
 • Wisely: mộ cách thông thái
 • To respond: đáp trả, trả lời
 • Worm: giun, sâu, sán…

Sưu tầm: theo http://www.lifeisajoke.com/college44_html.htm

Đọc câu chuyện trên mình mới nhớ một điều: Hồi năm lớp 9 môn sinh có thực hành mổ giun đất, mình thấy giáo viên lấy mấy con giun đất bỏ vào trong cồn thì lập tức có nước gì đó trong veo từ người con giun trào ra, nó teo nhỏ lại, quằn quại hồi lâu rồi chết. Mọi người có ai biết cồn đã làm gì với con giun không?

Nước tan vô hạn trong rượu. Cơ thể của giun đất có chứa rất nhiều nước. Khi ngâm giun đất vào cồn, có lẽ hiện tượng dehydration (nước thoát ra ngoài cơ thể giun để hòa tan vào cồn) xảy ra. Khiến cho cơ thể của giun thu nhỏ dần lại.

Khi ta uống nhiều rượu bia, hiện tượng dehydration cũng xảy ra trong cơ thể, ta luôn cảm thấy khát nước và cần uống nhiều nước là vậy để giảm nồng độ cồn trong máu. Và đủ nước để không bị xỉn (hangover)!!!

Lưu ý ở đây dehydration nghĩa là loại nước khỏi một vật thể. Và nên hiểu theo nghĩa y học: cơ thể không còn đủ nước cho các hoạt động chức năng bình thường. “Dehydration (hypohydration) is the removal of water (hydro in ancient Greek) from an object. Medically, it is a condition in which the body contains an insufficient volume of water for normal functioning.”

Nguồn: http://en.wikipedia.org/wiki/Dehydration http://en.wikipedia.org/wiki/Hangover