xác định As, Hg bằng trắc quang

xin hỏi dùng thuốc thử nào để xác định As và thuốc thử nào để xác định Hg. Nếu có điều kiên pH thì càng tốt Cần gấp , xin cảm ơn.

Tham khảo phương pháp phân tích As bằng phương pháp trắc quang trong file đính kèm

Phân tích Asen trong sữa(TCVN 5780-1994), em muốn hỏi là trong quy trình phân tích thì vai trò của KI và SnCl2 để làm gì mà người ta phải thêm vào. Em cũng không hiểu đoạn thêm H2SO4 vào để làm gì, trong khi nguyên tắc chỉ cần Zn phản ứng với HCl tạo thành H nguyên tử, H nguyên tử này sẽ oxi hóa As(V) về As(III) là dạng AsH3, rồi AsH3 sẽ hấp thụ vào dung dịch, tạo phức màu đem đo quang, vậy H2SO4 đóng vai trò gì trong phản ứng http://www.spsvietnam.gov.vn/Lists/VBPQ_VN/Attachments/260/TCVN_5780_1994.pdf

KI dùng chuyển tất cả dạng As(III) As(V) về thành một dạng As(V) trong dung dịch

ủa, theo như em biết thì KI là một chất khử, mà chất khử thì làm sao chuyển As(III) về As(V) được, còn H2SO4 và SnCl2 nữa, nhờ các thầy và các anh giúp em với

Có lẽ các bạn nhầm một chút: KI sẽ khử As(V) về As(III) chứ không phải As(III) về As(V). H mới sinh từ phản ứng giữa Zn kim loại và HCl có thể khử (chứ không phải oxy hóa) As(III) và As(V) về arsin AsH3, tuy nhiên phản ứng khử này khá chậm nên ngày nay trừ một số trường hợp đặc biệt vẫn còn dùng, người ta dùng NaBH4 thay cho Zn kim loại. Phản ứng khử As(V) về AsH3 thường khá chậm so với phản ứng As(III) về AsH3 nên tưước tiên người ta phải khử As(V) về As(III) bằng KI hay hỗn hợp KI+ascorbic acid. SnCl2 thường không được dùng làm chất khử cho phản ứng As(V) về As(III) do sản phẩm Sn(IV) tạo khí stanne SnH4 gây ảnh hưởng đến giai đoạn khử As(III) về AsH3 sau này. H2SO4 chỉ dùng để làm môi trường khi xử lý mẫu mà thôi. Thân ái

xin cảm ơn thầy rất nhiều