Xác định độ pH của hỗn hợp dung dịch gồm NaOH và H3PO4

Các bạn ơi mình có 1 câu hỏi cần được giúp đỡ:“Tính pH của các hỗn hợp2 dung dịch sau:H3PO4 0,1M và NaOH 0,1M(biết H3PO4 có pK1=2,15;pK2=7,21;pK3=12)”.câu hỏi như vậy ai giúp mình với.thanhks

Nhìn vào pk thì ta thấy cân bằng 1 là chủ yếu… nên tính H+ dựa vào cân bằng 1 … còn OH- tính dựa vào NaOH … Từ đó có thể suy được H+ và OH- còn lại và suy ra pH

Hỗn hợp 2 dung dịch trên chính là dung dịch NaH2PO4 0,1M - Một dung dịch đệm. Các bạn có thể tính pH tương tự dung dịch NaHCO3. Kết quả pH của dung dịch trên là pH = 1/2(pK1 + pK2) = 4,68. Thân!

Cảm ơn bạn nhiều nhé.Mình làm được rùi

do k1 lớn hơn rất nhìu so với k2 và k3 lên có thể bỏ qua. tính theo k1 rui giai bình thường thui. có gì đâu

:art ( Nếu bạn đang tính pH của dung dịch H3PO4 thì rất chính xác rồi đấy! Nhưng bạn nên đọc kỹ bài của người hỏi là gì?:24h_091: Và bài post trả lời ở trên! Chúc bạn học tốt môn Hóa phân tích! :24h_026:

Dạng tổng quát sau: Tính pH của các hỗn hợp2 dung dịch sau:H3PO4 aM và NaOH bM Ta giải như sau: 1/ Xét tỉ lệ a/b để xác định sản phẩm của H3PO4 và NaOH. 2/ Viết phương trình phản ứng, cân bằng phản ứng, xác định tỷ lệ sản phẩm. 3/ Áp dụng công thức cho trường hợpđung dịch đệm hoặc muối axit để tính PH. Ví dụ: Tính pH của các hỗn hợp2 dung dịch sau:H3PO4 0,2M và NaOH 0,5M 1/ 1/3 < a/b < 1/2 => sản phẩm là hỗn hợp muối Na2HPO4/Na3PO4. 2/ PU:2H3PO4 + 5NaOH -> Na2HPO4 + Na3PO4 + 5H2O 3/ Dung dịch đệm => PH = Pka3 + log(1/1) = 12 Dạng bài này trong sách bài tập hóa phân tích thì phải, nhưng trong sách làm theo kiểu vẽ đồ thị