xác định hàm lượng glucozo trong nước ngọt

có bạn nào từng làm semila về đề tài này rồi giúp mình với!