xác định hằng số modul Silicat trong Na2So3 nguyên liệu

Chào các bác! em đang muốn tìm quy trình phân tích để xác định hằng số modul Silicat trong NA2SiO3 nguyên liệu! bác nào có tài liệu hay biết tìm tài liệu ở đâu thì chỉ em với! [RIGHT]Cám ơn nhiều! [/RIGHT]

Pótay :24h_106:vì Không có hằng số Modul silicat trong Na2SO4 hay Na2SO3 mà chỉ có Modul Silicat của Na2SiO3.

Silicat Na2SiO3 hay còn được viết dưới dạng Na2O.nSiO2. Trong đó, n gọi là Modul Silicat của Na2SiO3. Để xác định n có thể làm theo phương pháp thủ công sau:

Chuẩn độ Vml Na2SiO3 bằng axit hay gì đó miễn là —> Xác định mol của Na2O (1) Sấy khô Vml Na2SiO3 —> Cân khối lượng tổng (2)

(1) & (2) —> Mol của Na2O va SiO2 n = Mol(Na2O)/Mol(SiO2)

Muốn chính xác hơn thì dùng EDS or XPS :24h_028:đê phân tích atomic % của mẫu

cám ơn Crabn! đúng là mình đang tìm hiểu về hằng số Modul Silicat trong Na2SiO3!

chào hiliti: cái này theo mình học thì đầu tiên ta chuẩn Na2O bằng dung dịch chuẩn HCl với chỉ thị là bromthymol xanh khoảng PH là 6 đến 7.6 đến khi dung dịch chuyển tu xanh sang vàng thì dung chuẩn độ. sau đó cho moït luong du chính xác HCl vào dung dịch trên ròi cho tiếp dung dịch KF vào. phản ung sẽ sinh ra moït luong KOH tuong ung, luong KOH này sẽ pu với HCl ta đã cho vào. sau đó ta chuẩn luong HCl du bằng NaOH đến khi dung dịch chuyển tu vang sang xanh thì dung lai. mình chỉ biết có vậy thôi xin phép đuoc góp ỳu cùng bạn hy vọng sẽ đuoc chia sẽ thêm. thanks…

cho mình hỏi là ban đầu xác định hàm lượng NA2O trước bằng phương pháp chuẩn độ acid- bazơ. ptpư NA2O+HCl = NaCl+H2O mình không hiểu tại sao lại xảy ra phản ứng như vậy? như vậy thì SiO2 không phản ứng hả? Zậy là Na2SiO3 không phải là một chất mà là hai chất là NA2O và Sio2 à? Chỉ thị dùng trong trường hợp này là Bromthymol xanh, cho mình hỏi là tại sao lại sử dụng chỉ thị này? Chỉ thị này là hỗn hợp của chỉ thị nào zậy?