xác định khí CO

Chào cả nhà. Khi xác định khí CO yêu cầu phải có khí “không” để làm mẫu Blank. Vậy có ai biết khí “không” này bán ở đâu không, chỉ giúp mình với nhé đang cần gấp đó. Cám ơn mọi người nhiều.

Bạn xác định CO theo phương pháp nào mới đc cơ chứ. Nếu theo phương pháp khử Pd, xác định dựa theo lượng PdCl2 dư thì blank là khi bạn ko cho PdCl2 vào quá trình tạo màu mà thôi.

Bạn gửi mẫu vào đây mình làm GC cho. Từ % cho tới ppm đều làm được vì trong process gas của mình có nhiều công đoạn chuyển hóa CO. Còn không nếu có dung dịch Cu (I) ammoniacate thì bạn cho khí đi qua để CO hấp thụ hết vào đó sẽ có mẫu khi “không” CO!

Vậy bạn cho mình hỏi dd Cu (I) amoniacate bao nhiêu %.

Trả lời cho bạn luôn về câu hỏi bên phân tích CO, CO2, Pb mà bạn có mở 1 tp riêng. Phân tích vết CO, CO2 người ta dùng phương pháp sắc ký khí đầu dò FID, có bộ methanator để chuyển CO, CO2 về CH4. Còn Pb thì bạn dùng phương pháp AA hoặc cực phổ để phân tích. Dùng phương pháp dithizon sẽ có sai số lớn vì Pb ít và dithizon tạo phức với nhiều KL quá! CO, CO2 hàm lượng vết dùng GC CO, CO2 hàm lượng cao dùng ASTM D1946 với GC-TCD cột parked. Thực ra bạn dùng Cu(I) Clorua khoảng 5-10% có bổ sung NH3 là hấp thụ được CO vào pha lỏng. Lợi dụng tính chất này người ta sản xuất máy phân tích Orsat gồm 1 dãy ống thủy tinh hình trụ có chứa acid, bazo (để phân tích CO2), Cu(I) cho CO, chất hấp thụ O2… Khi đưa 1 thể tích hỗn hợp khí biết trước vào từng ống, lần lượt các khí bị hấp thụ làm sụt thể tích, căn cứ vào đó tính được % khí mà ta quan tâm. Bạn vào google để biết rõ hơn. Chào bạn

Hi Để nhận CO, nếu có thể dùng IR thì đơn giản nhất (có thể phân tích giá trị từng giây một) Thân