Xin bài tập tối ưu hoá

Bạn nào có tài liệu bài tập phần tối ưu hoá thì cho mình xin nha. Thanks nhìu.