xin giúp đỡ về đo quang

Nhược điểm của pp thêm chuẩn trong đo quang là bị ảnh hưởng của nền mẫu. Vậy xin hỏi các bạn ai bik giúp mình với. Ảnh hưởng của nền mẫu là như thế nào. Xin cảm ơn nhiều

minh biết,diều đó ko quan trọng lắm đâu.khi ion kl tạo phức thì chắc chắn sẽ là hoàn toàn.vì dùng thuốc thử dư.nên sẽ thu được màu của phức và tt.nhung khi do thì sẽ trừ phông của nó rồi.

Theo mình được biết pp này có ưu điểm là tránh các ảnh hưởng của ion lạ còn nhược điểm của nó như bạn nói do nền mẫu. Bạn nên bố chỉnh nền trước khi đo đưa nó ZERO