xin tài liệu về hợp chất dị vòng

mình đang làm một bài tiểu luận về hợp chất dị vòng, nhưng phần tính chất vật lý mình không có nhiều tài liệu lắm, bạn nào có tài liệu về phần này có thế share cho mình với không. cảm ơn truớc

Ở trong diễn đần mình có đó bạn ạ >ĐÂy nè

THân!!!

kim có ebook đó rồi, nhưng trong đó hok nói về tính chất vật lý của các hợp chất, tại làm tiểu luận về mỗi phần tính chất vật lý của hợp chất dị vòng nên kim cần thêm tài liệu, bạn nào có share kim với nha … tình hình là thiếu nhiều lắm

Bạn nói cụ thể hơn được không? mà bạn học trường nào vậy? bạn có thể mua sách về các hợp chất dị vòng này tại quầy sách trường DHKHTN 227 Nguyễn Văn Cừ. Mình có bạn học bên đó, nhưng không biết có tài liệu gì không, để hỏi lại xem.

ai co tài liệu ve formaldehyde va axyt acetic không cho tôi với.