anh chị oi giúp em

trong các chất hữu cơ nhũng chất nào có phản ứng tráng gương (tráng bạc) nhờ anh chị liệt kê dùm em em cảm ơn:kham (

tất cả các chất có nhóm CHO- và 1 trường hợp ngoại lệ là: HCOOH

đúng đó [MUSIC][/MUSIC]aaaaaaaaaaaaaaaaa