bạn biết gì về"Thạch nhũ"???

Có rất nhiều hiện tượng xảy ra trong cuộc sống mà chúng ta quy nhầm là" tự nhiên đã có".Nhưng thưa các bạn!để xuất hiện những hiện tượng đó thì phải trải qua cả một quá trình biến đổi.vậy chúng ta hãy thử tìm hiểu về nguồn gốc của "thạch nhũ “nha!Có môt số địa phương ở Trung Quốc như núi Thất tinh ở Quế Lâm;Thủy lạc động ở Hàng châu xuất hiện măng đá,vú đá.Đây đều là màn kịch của Ca(HCO3)2.Bởi vì nước ở dưới đất có chứa nhiều CÒ,khi loai nước này chảy qua các lớp đất sẽ hòa tan đá vôi tạo nênCa(HCO3)2.Khichảy ra khỏi mặt đất,áp lực giảm,sẽ mất đi môt phần khí CO2.Loài nước có hòa tan CaCO3 nàykhi nhỏ giọt từ vòm động xuống ,sau khi một phần nước bị bay hơi, CaCO3 sẽ lắng xuống,trải qua nhiều ngày tháng sẽ lắng động trong hang động.Dần dần trở nên giống như một cây tre và còn gọi là măng đá.Còn CaCO3 lắng động ở vòm động từ trên xuống được gọi la “Thạch nhũ”.Các bạn cũng có thê dựa trên cơ sở này để giai thích hiện tương"tại sao trong ấm nước lại có cặn”.Còn rất nhiêu hiện tượng nữa cân chúng ta giải thích_và mình tin chúng ta sẽ làm được.Mình rất mong nhận đươc ý kiến của các bạn.cảm ơn nhìu:24h_092:

Hình như vụ thạch nhũ này, Hóa lớp 9 có đề cập tới đấy

hì cái này củng là tự nhiên mà…con người có tác động gì đâu…:24h_014:

hoa lop 9 co hoc ma o tap 2 do wa tam thuong :24h_066: