ban nick kido_b

ban nick kido_b này một tuần, nếu còn sai phạm thì sẽ là vĩnh viễn, mình nghĩ chắt bạn không phải là người Việt Nam, và cũng không có chút gì vẻ của một học sinh hết lý do: ngôn ngữ thiếu văn hóa, viết không dấu, spam

Hi mod Gaumit, Khi bạn quyết định ban nick một mem nào đó, vui lòng nêu rõ lý do và dẫn chứng hay bằng chứng cụ thể. Không nêu chung chung như thế vì sẽ gây khó khăn cho các thành viên khác muốn hiểu rõ vấn đề. Thân! PS: Nội dung có thể viết như thế này http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7802

chính xác muốn kết tội 1 ai đó cần phải có dẫn chứng rõ ràng thì người bi ban nick với người đọc trong diễn đàn khâm phục được chứ ko là kết luận bạn ép người đó nha ^:^!!!