CH4 có khử dc CuO ko

Thầy e bảo do C +H2->CH4 nên tính khử của CH4 nằm giữa C và H do C,H2 đều khử dc CuO nên CH4 cũng khử dc CuO các sư huynh xem có đúng ko???khó hiểu wa:danhmay (:danhmay (:danhmay (