Cholesterol

Mọi người cho em hỏi trong phân tử cholesteron có bao nhiêu nguyên tử bất đối và cho em hỏi thêm là nếu ở trong vòng thì cách nào để xác định được nguyên tử C bất đối.

Hi Moderator ! :tinh (

Có 8 tâm bất đối. Em tham khảo cách xác định ở bài sau nhé, tuy bài này số stereocenter của cholesterol vẫn là câu hỏi ! :mohoi (

Thân !

Em đọc cái đó rồi anh à. Nhưng mà vẫn chưa hiểu cho lắm. Mà trong đó nói không rõ lắm ở chỗ C ở trong vòng thì xác định như thế nào. Nhờ anh giúp hộ em cái…

làm nhiều thì nhìn sẽ quen thôi, chứ cái gì cũng hỏi từng li từng tí như thế, không chịu động não tự tìm tòi mà cứ ngồi chờ ăn sẵn thì làm sao mà khá được?

uả file đính kèm pass là jì vậy