Định lượng Glucosamine

Linh định lượng glucosamine sulphate kali clorid theo phương pháp HPLC (USP30) nhưng peak vẫn bị dính chân và kéo đuôi, có bạn nào đã từng chạy pp này rồi chỉ mình với. Thanks!

Peak bị kéo đuôi như thế có thể do nhiều nguyên nhân nhưng phần lớn là do cột của bạn bị bẩn ở đầu cột. Bạn có thể đổi cột khác để thử. nếu đúng thế thì bạn phải rửa cột.

Mình đã định lượng glucosamine sulphate kali clorid theo phương pháp HPLC (USP30) rồi, pic không bị kéo đuôi, vậy bạn thử xem lại cột nhé (có thể cột dơ), nhưng mình có một vấn đề là trong sắc ký đồ của mẫu thử luôn có một pic nhỏ ở phía trước pic lớn, có phải là hiện tượng pic bị dính chân như bạn nói, còn đối với mẫu chuẩn (dùng glucosamine HCl) thì pic rất đẹp. Tại sao vậy? Có bạn nào biết cách khắc phục vấn đề đó không chỉ mình với. Ủa mà sao khi định lượng glucosamine sulphate kali clorid mà lại dùng chuẩn là glucosamine HCl? Bạn nào có tài liệu định lượng glucosamine sulphate kali clorid mà dùng chuẩn là glucosamine sulphate kali clorid không? Vì khi trên mẫu thử có pic nhỏ mà mình cắt pic thì kết quả lọt thấp mà để pic nhỏ thì kết quả lọt cao.:020:

Minh ko ro la ban dang chay tren loai cot nao, neu nhu la cot pha dao C18 thi co the day la tuong tac giua nhom amin trong hop chat cua ban voi thanh phan cua pha tinh (nhom silanol) nen co hien tuong keo duoi. Ban co the pha chat chuan trong dung dich chua hc co tinh base nhu EDA (ethylendiamine) de block nhom silanol tren be mat pha tinh, nhu vay peak cua ban se symmetric hon. Than ai!