Ebook Hữu cơ THPT

Em đang học chuyên để chuân bị đi thi tỉnh, về phần vô cơ thì em học được, nhưng hữu cơ vì quá mới nên em học vẫn còn lơ mơ. Mong anh chị giúp em tìm một số sách về hữu cơ để chuẩn bị cho kì thi !

Bạn tham khảo thử http://vn.360plus.yahoo.com/volcmttl/article?mid=91

Sao mình vô web đó ko đc vậy bạn? Còn cái nào nữa ko?