Hằng số điện môi

Mình viết bài này để nhờ giúp đỡ. Thiệt sự là lâu quá nên mình quên mất tiêu “hằng số điện môi” là thế nào rồi. Bạn nào có tài liệu gì có thể giới thiệu giúp mình được ko? Bởi vì mình đọc một hồi đến chỗ này: “The real part of dielectric constant, εr” và “The imaginary part of dielectric constant, εi” thì mình hết hiểu tại sao lại có đến 2 cái. Search trong Wiki thì chỉ thấy có εr (εo, εs) thôi :24h_027:. Cuối cùng cái nào là cái nào vậy? Mong các bạn chỉ giúp

Về định nghĩa của hằng số điện môi thì mình nghĩ chắc bạn đã tìm được rồi.

Riêng câu hỏi của bạn thì mình nghĩ đó là phần biến đổi Toán qua hàm số phức (complex number). Số phức a là số lấy từ phép khai căn các bình phương b= a x a trong đó b mang giá trị âm.

Khi biểu diễn số phức người ta chia làm 2 phần: phần thực (real part) và phần ảo (imaginary part)

Bạn xem thêm: http://en.wikipedia.org/wiki/Complex_number

Hy vọng giúp được bạn.

Cảm ơn bài trả lời của bạn. Nhưng cái mình cần là làm sao tính được cái hằng số điện môi từ 2 cái “thực” và “ảo” đó, vì vốn dĩ 2 cái đó mình cũng đã phải ngoại suy ra từ đồ thị rùi, nếu lại tính tổng bình phương rồi khai căn nữa thì chắc chắn là sai số rất lớn. Mình phải tính tổng và khai căn mới có được giá trị của hằng số điện môi của dung dịch đó thật sao?