Hệ thống phản ứng phân hủy dioxan

Em đang làm đề tài gặp câu này khó quá, mong mọi người giúp đỡ, có tài liệu nào về cái này cho em càng tốt, em cám ơn rất nhiều.

Phản ứng phân hủy dioxan ở 504oC có số liệu động học như sau: Bậc phản ứng 3/2, k=7,6.10-3

  1. Xác định phương trình phản ứng và vận tốc của phản ứng.
  2. Lựa chọn hệ thống phàn ứng dạng khuấy gián đoạn.
  3. Tính cấu tạo thiết bị phản ứng năng suất 450m3 dioxan/h, hàm lượng dioxan trong hỗn hộp 25% thể tích. Các thông số khác tự chọn.

hóa kỹ thuật à bài này giải hơi dài tôi chỉ bạn vào trang web này để lấy tài liệu tham khảo nha:bài tập hóa kỹ thuật 1 và bài tập hóa kỹ thuật 2 của phạm hùng việt trang web hóa học ngày nay.bạn vào google mà gõ

Bạn có thể nói rõ hơn không, cái này mình còn yếu lắm

Cụ thể là vào phần nào vậy bạn, cho mình đường dẫn cụ thể đi, cám ơn bạn rất nhiều.

Bạn ơi, công thức của dioxan là gì vậy?