hóa phân tich hợp chất vô cơ

nếu muốn phân tích một hôn hợp các chất khác nhau nhưng đặc tính chủ yếu mang tính axit song chưa biết rõ thành phần từng loại. vậy làm thế nào để nhận biết rõ từng thành phần trong hôn hợp đó?:24h_046:giúp tôi với càng nhanh càng tốt:chaomung:chaomung:chaomung

() Hòa tan vô nước; Nếu tan hết ta đem đi phân tích định tính (trình độ đại học hay gởi mẫu đ61n các phòng thí nghiệm có uy tín) Nếu 1 phần không tan & 1 phần tan, thì thử hòa tan bằng axit nào đó trong (HCl, H2SO4, HNO3 hay hỗn hợp của chúng) () Chỉ sau khi phân tích định tính ta mới áp dụng phương pháp định lượng 1 cách thích hợp.

Chúc thành công!

Hỗn hợp các chất của huynh đài cụ thể hơn 1 chút là như thế nào nhỉ? Nghe chung chung quá!

Nếu quá chung chung như vậy thì theo tui nên chạy cái XRF (X-ray Fluorescence)- huỳnh quang tia X - trước rồi sau đó mới tính tiếp.

1 vài ý kiến gà con. Thân ái.