Hỏi về độ nhớt động học của nước muối NaCl

Có anh chị nào biết độ nhớt động học v, của dung dịch NaCl ở -2 oC, nồng độ muối trong dung dịch là 17.5 %

Tài liệu của em không thấy có. BQT ơi, em sỏry nhé vì chác không đúng nội dung diễn đàn nhưng biết đâu bọi người trong diễn đàn biết, thank :vanxin(

Em có công thức tính độ nhớt (nhưng áp dụng với H2O)

v=0,01775/(1+0,0337.t+0,000221.t^2)

Có áp dụng được không nhỉ

Tra sổ tay “quá trình thiết bị tập I” trong đó có chỉ cách tính mà.

Thân chào HaiHaiHai minh tim tài liệu “quá trình thiết bị tập I” mà bạn bảo nhưng dowload phải mất “phí”. Mong bạn chia sẻ, hay chỉ cho mình một vài đường dẫn tài liệu này nhé Thân chào bạn