hỏi về phản ứng adol hóa

các pro oi !! cho em hỏi về sản phẩm chính và phụ của phản ứng này với C6H5-(CO)-CH2-CH3 + CH3-CO-CH2-CH2-CH3 -> sp? và cơ chế của nó là gì mong các pro giúp nhanh hộ em với gấp lắm rùi :vanxin(:vanxin(

Cơ chế aldol hóa đây ạ, có cả 2 trường hợp xt acid và base Với bài trên là phản ứng giữa 2 hợp chất carbonyl khác nhau nên sẽ có 4 sp , 2 sp là tự mỗi ceton andol … và 2 sp andol chéo. DỰa vào cơ chế anh có thể viết được sp, sản phẩm chính sẽ là sp bền nhất nếu có nhiều nối đôi tiếp cách …em nghĩ thường là sp andol chéo :D:D… sp chính tỉ lệ nhiều nhất trong bài có lẽ là (1-etyl-1-hexen-3-on)-benzen:24h_080:

Góp ý bạn Molti một chút, sp chính của pư andol hóa trong hầu hết trường hợp không phải là sp andol hóa chéo đâu! Cái này tùy thuộc vào 2 chất đầu, ví dụ như andehit+xeton, sp chính là sp do andehit tự andol nó! :24h_013:

rất cảm ơn các bạn nhưng trong phản ứng cộng andol phải chú ý đến hiệu ứng không gian(giả sử như cộng andol của xeton),vị trí nhóm metylen (CH2=) nữa mà ??