júp tiếp đi bồ ơi ^^!

A là một chất cacboxylic đơn chức trung hòa 200ml dung dịch chất A cần dùng vừa NaOH 1M . sau phản ứng ng` ta thu đc 21,6 g muối . a) Tính nồng độ mol của dung dịch axit A b) tìm công thức cấu tạo của A có mạnh C phân nhánh . :2one::24h_074:

đề ko cho V của NaOH hả bạn

k có bạn ạ