Khuyến khích về yêu cầu tài liệu

[MARQUEE]Quy Định về yêu cầu tài liệu[/MARQUEE]

Quanh đi quẩn lại trong diễn đàn, chúng ta đều thấy một cái yếu kém thể hiện rõ rệt nhất ở các thành viên (Sinh viên, học sinh) là Ngoại Ngữ .

Điều này thể hiện rõ khi các bạn hỏi xin bài báo, tài liệu. Nhiều bạn đã gửi yêu cầu các bài báo, tài liệu có nội dung trùng lắp, lan man, không khớp với chủ đề mà bạn đó quan tâm. Một số câu hỏi nêu ra dùng thuật từ không chính xác hay không nói nổi được định nghĩa ,tên gọi của hóa chất, phương pháp,…

Do vậy, dù có được tài liệu trong tay, các thành viên này cũng không tạo ra đủ hiệu quả khai thác thông tin kiến thức. Đồng thời công sức, tiền bạc và thời gian mà các Mod và các thành viên tích cực khác trong việc chia sẻ - sẽ như muối bỏ biển. Vô hình chung, về phía các thành viên yêu cầu thông tin, các bạn càng ngày càng lười và thụ động hơn trong việc tìm hiểu và suy nghĩ kỹ trước khi yêu cầu. Bởi việc quá dể dãi và thoải mái cho-nhận tùy tiện, các Mod và các nhà hảo tâm đang làm hỏng các bạn thành viên này về khía cạnh động lực học tập, tìm tòi đến xây dựng phong cách làm việc của thế hệ tri thức đại diện cho tương lai gần.

Qua soát xét toàn bộ các quy định trước đây của tiền nhiệm aqhl, vẫn chưa có quy định cụ thể nào nói đến trách nhiệm, nghĩa vụ và quyền lợi của việc cho-nhận thông tin tài liệu.

Thế cho nên, trưởng Mod Teppi quyết định về quy định yêu cầu tài liệu như sau:

  1. Tất cả các bài gửi yêu cầu tài liệu ( bài báo, patent, tiêu chuẩn đo lường, sách) đều phải có đính kèm phần tóm lượt nội dung bằng tiếng Việt của nó. Ví dụ: Bài báo http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=7332 Sách : http://chemvn.net/chemvn/showthread.php?t=6703

  2. Một thành viên chỉ được gửi không quá 03 yêu cầu trong một ngày dưới bất kỳ hình thức nào. Nghĩa là, yêu cầu 03 bài báo trong một thread/ ngày = 03 thread x 01 bài báo yêu cầu/ngày.Yêu cầu không được trùng lắp với yêu cầu thông tin trước đó từ người khác.

  3. Bài gửi yêu cầu không đạt tiêu chuẩn nói trên hoặc sẽ bị xóa ngay không cần nhắc nhở

  4. Bài gửi yêu cầu có nội dung dịch phần tóm lượt một cách cẩu thả (sai chính tả, sai thuật từ, ngữ nghĩa câu cú lủng cũng sai ngữ pháp, dịch sót) sẽ bị nhắc nhỏ bởi Mod và thành viên tích cực. Nếu quá hai lần vẫn còn trên 03 lỗi dịch không chỉnh sửa được thì yêu cầu tài liệu này sẽ bị từ chối. Thành viên ra yêu cầu đó coi như không đủ trình độ tìm hiểu tiếp vào sâu trong tài liệu đó.

  5. Các Mod và các thành viên giúp đỡ tài liệu cần làm gương nghiêm chỉnh thực hiện quy định mới này. Nếu vi phạm, nghĩa là cung cấp thông tin tài liệu sai quy định, cũng sẽ bị đình chỉ những đặc quyền trong sân chơi này ngay lập tức.

  6. Các tóm lượt thông tin Anh-Việt sẽ được dùng vào việc xây dựng cơ sở dữ liệu hợp pháp cho Diễn Đàn bởi các Mod. Sau này các thành viên khác có thể tìm đến mà tra cứu và không phải lập lại câu hỏi yêu cầu tìm kiếm mới.

  7. Quy định này có hiệu lực ngay lập tức kể từ khi công bố ngày 15 tháng 05 năm 2009.

Mọi thắc mắc xin đừng ngại và vui lòng liên hệ với Teppi qua mail newpolymer2001@yahoo.com hoặc qua box ý kiến Member trong diễn đàn

Trân trọng thông báo để các thành viên trong gia đình Thế giới hóa học (Chemvn) được rõ và thực thi.

Trưởng nhóm Mod

Teppi