LCMS, agilent, water, ABI, shimazdu

Chào các bạn,

Mình chưa hiểu rõ lắm lắm về việc calib máy LCMS, bạn nào có thể giải thích cho mình rõ không.

Thanks nhiều nhiều!

Thân Chào

TYNL

hi bạn! việc calibration or tune với detector MS của các hãng là khác nhau; nhưng nhìn chung cũng là việc đặt các thông số của MS để với 1 chất chuẩn (tune mix - tùy vào buồng tạo in mà dung dịch tune cũng khác nhau) nhằm thu được kết quả tốt nhất, (độ nhạy, diện tích peak, hình dạng peak…) quá trình này nhằm hiệu chỉnh lại các thông số cho tối ưu nhất!

sau đó sử dụng các thông số này để áp dụng cho việc chạy mẫu phân tích cho chính xác, vì vậy trong lúc đặt method phân tích cho MS luôn phải chọn file tune trước đó!

mình gửi kèm 1 mẫu tune của MS Agilent cho các bạn tham khảo, thân chào! :nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem:nhamhiem

Chào bạn,

Thanks vì sự nhiệt tình của bạn.

Việc calib MS theo như là bạn nói là để chỉnh các thông số của máy để cho độ nhạy, peak đẹp, đạt, và độ lệch khối phải đạt và phải tối ưu ( not tối ưu nhất ).

Và lưu vào một file tune, và khi chạy thì mình mở file tune ra chạy và mình không chỉnh gì nữa hả bạn???

Nhưng mà theo mình biết thì hình như khi chạy LCMS thường người ta sẽ sử dụng optimal MS bằng chuẩn nồng độ cao nhất trong dãy chuẩn cần lập để chỉnh một số thông số và chỉnh source rồi sẽ lập đường chuẩn và chạy mẫu, như vậy thì việc calib là như thế nào. Bạn có thể nói rõ hơn không.

Có khi nào mình calib mà độ nhạy không đạt, peak không đạt và độ lệch khối không đạt không bạn. Lúc đó mình sẽ làm thế nào, bạn có thể giải thích cho mình rõ không.

Thanks nhiều.

Thân chào.