Lipids

Trong chương trình thực hành sinh 10 có cái : _Nhỏ vài giot dầu ăn lên tờ giấy trắng, 1 lúc sau thấy nó trong suốt . Mọi người giải thích hộ mình với _Rượu có đầu ưa nước với kị nước ko ??? hay sao lại tạo ra được nhũ tương khi tác dụng với lipid trong nước Cảm ơn mọi người nhiều

Em cũng có 1 câu hỏi liên quan đến lipid : Sao dầu thấm vào giấy nhanh hơn nước? Giấy có phải là phân tử phân cực ko? Cấu tạo của giấy gồm những gì?

dầu thấm vào giấy nhanh hơn nuước vì dầu có sức căng bề mặt nhỏ hơn nước còn giấy đúng là phân tử phân cức và công thức là (C6H10O5)n