Nồng độ Calci trong nước

Mình có đọc một tài liệu có nói “nếu nồng độ calci trong nước thấp thì không thể dùng làm nước sinh hoạt được”, có bạn nào giải thích dùm mình là tại sao như vậy không? cam on các bạn nhiều nhé.

Mình mới chỉ đọc một bài báo nói rằng chỉ uống nước tinh khiết chưa chắc đã tốt vì cơ thể có thể thiếu khoáng nếu không cung cấp đủ bằng những nguồn khác. “Chỉ số” mà bạn nói đến ở đây hơi lạ!!! Bạn có thể dẫn chứng tài liệu đó ra đây được không?

Quả thực là lượng Ca, Mg bổ sung cho cơ thể lấy từ nước cứng chiếm tỉ phần khá lớn cho cho cơ thể. Tuy nhiên nếu nói nước có Ca thấp không thể dùng thì không hẳn. Vả lại nước dùng cho sinh hoạt là nghĩa chung tức là còn nhiều việc khác không phải chỉ để uống ví như giặt giũ,…thì càng ít Ca càng tốt chứ sao.