nước tẩy javel

Chào các bạn! Mình đang làm đề tài nước tẩy Có bạn nào biết thành phần nước tẩy javel bao gồm những chất nào không? tỉ lệ và cách thức pha như thế nào vậy? cám ơn các bạn.

Nước Javen là dung dịch muối hipoclorit của các kim loại kiềm NaClO, KClO .Cho khí clo sục vào dung dịch nước của KOH , K2CO3 hay NaOH 2KOH + Cl2 = KClO + KCl + H2O K2CO3 + Cl2 = KClO + KCl + CO2 2NaOH +Cl2 = NaCl + NaClO + H2O hoặc Na2CO3 + Cl2 = NaClO + NaCl + CO2

Alias:Javel water(Sodium Hypochlorite),other names:natrium chlorous; bleaching water.Molecular formula:NaClO;NaClO·5H2O。

Character:natrium chlorous(no water) of white crystal powder is no instability and easy to decompound by reacting with CO2,but stability in alkalescence condition.The concentration of effective chlorine is 100-140g/L in industry using,which color is achromatism or primrose yellow. Dissolving in water easily to produce caustic soda and instability HClO.

Mading Method:alkali solution chloridize.

Solubility of natrium chlorous in water(g/100g H2O) T/℃ 0 10 20 30 40 Solubility 29.4 36.4 53.4 100 110 >Applications

Sodium hypochlorite used for purifying,disinfectants,fungicides in the field of water treatment;for disinfection and sterilization and algae eliminating in industrial water and swimming pool water;also used in organic matter decomposition,as well as for the removal of iron and manganese. >Notes

Harm and Countermeasure:sodium hypochlorite is better oxidant and causticity.People who using it must adorn shield to avoid be hurted.If be hurted,washing by sodium bicarbonate.

Packaging and storage:in the plastic barrel and avoiding ray.

Using:concentration is 30% and PH is under 6,added to water by measure pump of corrosion resistant. tham khảo: http://www.cwte.net/En/xdcl.htm

Chào bạn,

Nước Javel có thành phần chính là NaCl và NaClO. Cách điều chế đơn giản nhất là điện phân dung dịch NaCl không sử dụng màng ngăn.

Bạn có thể thử làm TN nhỏ như sau: dùng 2 lõi than chì trong pin đã qua sử dụng để làm điện cực, nối 2 đầu điện cực này vào 1 cục pin tiểu rồi nhúng cả 2 điện cực vào dung dich muối ăn.

Theo mình biết thì dung dịch HCl kỹ thuật bán tại chợ Kim Biên có hàm lượng Clo tự do rất cao nên mình nghĩ bạn có thể mua dd HCl này và xút kỹ thuật về để pha.

Thân.